Zeka Çeşitleri

Zeka Çeşitleri

1-) Sözel – Dilsel Zeka
2-) Mantıksal – Matematiksel Zeka
3-) Görsel – Mekansal Zeka
4-) Bedensel – Kinestetik Zeka
5-) Müziksel – Ritmik Zeka
6-) Kişisel – İçsel Zeka
7-) Kişilerarası – Sosyal Zeka
8-) Doğa – Varoluşçu Zeka