Bilim ve Sanat Merkezi

BİLSEM NEDİR?

Ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü BİLSEM, “Bilim ve Sanat Merkezi” nin kısaltılmış halidir. 1994 yılından itibaren ülkemizde eğitim veren BİLSEM’lerin sayısı son 4 yıldır önemli artış göstermekte ve şu anda her ilde en az bir ya da birden fazla BİLSEM bulunmaktadır. Güncel BİLSEM sayısı 160’ın üzerindedir.

BİLSEM, özel yetenekli öğrencilerin belirli kriterlere göre tanılanıp, kayıt olabildiği ve liseyi bitirene kadar, öğrencinin kendi örgün okuluna ek olarak eğitim aldığı ücretsiz Devlet kurumlarıdır. BİLSEM’lere ilkokul 1-2-3. sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarında akranlarından GENEL ZİHİNSEL, RESİM, MÜZİK alanlarından en fazla iki alanda farklı/üstün olarak nitelendirdiği öğrenciler aday gösterilir.

Her yılın Aralık ayında e-okul sistemi üzerinden aday gösterilen öğrenciler, takvimi yıl boyunca süren iki aşamalı tanılamaya tabi tutulurlar. Ocak ve Nisan ayları arasında, tüm aday gösterilen öğrencilerin katıldığı Grup Tarama Tablet Uygulaması yapılır. Tablet uygulamasında; online olarak hafıza, dikkat, mantık, şekil vb. sorular sorulur. İlk aşamada başarılı olan öğrenciler, ikinci aşamada Bireysel Değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Bireysel Değerlendirmelerde; Genel Zihinsel alanında bire-bir WNV, WISC-R, ASİS vb. Zeka Testlerinden biri yapılır. 30-60 dakika arasında süren ve uzman testörler tarafından uygulanan bu testte, 130 ve üzeri puan alan öğrenciler BİLSEM’e kayıt olma hakkı kazanırlar. Görsel Sanatlar ve Müzik alanından bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler ise, 100 puan üzerinden her yıl Bakanlıkça belirlenen asgari puanı almaları halinde o alandan BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış olurlar.

BİLSEM’e 2, 3 veya 4. sınıfta başlayan öğrenciler liseyi bitirene kadar, teorik olmayan, pratik ve atölye-proje temelli eğitimler alıp, projeler üretirler, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılırlar. BİLSEM’lere öğrenciler, hafta içi okul çıkışlarında ya da hafta sonu olmak üzere; bir, iki ya da üç gün devam ederler. %70 devam zorunluluğu olan BİLSEM’lerde proje tabanlı atölye eğitimleri verilir, herhangi bir not sistemi yoktur. Ayrıca, BİLSEM’lerde eğitim ücretsizdir.